velikost textu

Elektronická podpora výuky. Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronická podpora výuky. Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky
Název v angličtině:
Electronic support for learning. Use of the multiple steps e-learning concept in medical biophysics
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Oponenti:
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Id práce:
112912
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biofyziky (15-170)
Program studia:
Lékařská biofyzika (P5110)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Elektronická podpora výuky - Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky Cílem práce bylo vytvořit a otestovat na moderních e-learningových metodách postavený výukový koncept, který by reagoval na potřebu vyšší individualizace výuky ve smyslu časovém, místním i obsahovém. Tento koncept byl nazván MSL – mnohastupňový e-learning. V duchu konceptu byly vytvořeny tři kurzy v LMS (Learning Management System) Moodle jako podpora výuky praktických cvičení předmětu Lékařská biofyzika. V rámci pilotního projektu pak byla testována kvalita těchto kurzů a jejich dopad na výuku. Pro evaluaci kurzů byla použita modifikovaná metodika eLSE (e- Learning System Evaluation). Jako test dopadu na výuku posloužilo meziroční srovnání výsledků semestrálních testů. Z výsledků pilotního projektu plyne, že se nám podařilo vytvořit poměrně kvalitní kurzy. Rozdíl dopadu klasické metody výuky a elektronicky podpořené výuky nevyšel statisticky významný. Výpovědní hodnota získaných výsledků je však diskutabilní pro technické potíže při jejich získávání. Neplánovaným přínosem je proto vznik nové metodiky pro srovnávání výuky, která vznikla v reakci na zmíněné potíže.
Abstract v angličtině:
Electronic support for learning -Use of the multiple steps e-learning concept in medical biophysics The aim of our work was to create and test a new concept of education based on modern e-learning methods. It should respond to our needs of higher individualization of education in terms of time, content and place. We named it the MSL concept – the Multiple Steps Learning concept. In the spirit of our concept we created three courses in LMS Moodle as support of practical education in Medical Biophysics. We started a pilot project to test the quality of the courses and their impact on knowledge of students. For evaluation of the courses we used our own modification of eLSE methodology. To test the impact on knowledge we compared the results of end-term tests between subsequent years – the education with and without e-learning support. The results of our pilot project show clearly that we created good quality courses. However, the impact of the new method on knowledge is not clear. According to the collected data the difference between both methods of education is not statistically significant but we experienced some serious problems during data acquisition and that is why the validity of the data is at least disputable. These problems gave rise to a new methodology of gained knowledge comparison which was an unplanned yet very important side product of our project.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D. 4.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Nosek, Ph.D. 899 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB