velikost textu

Veřejnoprávní regulace médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní regulace médií
Název v angličtině:
Public law regulation of media
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Olga Pouperová
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,LL.M.
Id práce:
11291
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Pouperová 9.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Pouperová 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Pouperová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,LL.M. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 280 kB