velikost textu

Hodnotenie fyzicko-geografických výskumov Vysokých Tatier v rokov 1969 - 2008

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotenie fyzicko-geografických výskumov Vysokých Tatier v rokov 1969 - 2008
Název v češtině:
Hodnocení fyzicko-geografických výzkumů Vysokých Tater v letech 1969 - 2008
Název v angličtině:
Evaluation of physical-geographical research of the High Tatra Mts in the period 1969 - 2008
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Jurdík
Vedoucí:
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Id práce:
112850
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Táto bakalárska práca rozoberá fyzicko-geografické výskumy o Vysokých Tatrách v rokoch 1969 – 2008. Porovnáva súčasné poznatky o prírode Tatier s poznatkami starými niekoľko desaťročí. Popisuje najvýznamnejšie publikované práce. Tiež popisuje pohorie z hľadiska geomorfologických, hydrologických, klimatických, pôdnych a ďalších charakteristík. Vysoké Tatry predstavujú výnimočný komplex zložiek krajiny a sú modelovým pohorím pre výskum vysokohorského prostredia, pretože sa na malej ploche uplatňuje široké spektrum krajinotvorných faktorov a výšková členitosť im dodáva rôznorodý charakter prostredia. Kľúčové slová: fyzická geografia, Vysoké Tatry
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with physical-geographical researches about High Tatra Mts published in 1969 - 2008. It compares recent knowledge about nature of High Tatra Mts. with knowledge published few decades ago. This work describes the most important researches. It also describes this mountain range within it´s geomorphological, hydrological, climate, soil and other features. High Tatra Mts. build an exclusive complex of landscape natural components. Lots of landform factors in small area and vertical zonation with variable characteristics makes this area a good model for geographical studies. Key words: physical geography, High Tatra Mts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Jurdík 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Jurdík 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Jurdík 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB