velikost textu

Odpovědnost dopravce a odpovědnost zasílatele v mezinárodní přepravě zboží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost dopravce a odpovědnost zasílatele v mezinárodní přepravě zboží
Název v angličtině:
Liability of the carrier and liability of the consignor in international carriage of goods
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. David Mašek, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Oto Kunz
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
11280
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Mašek, Ph.D. 4.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Mašek, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Mašek, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 586 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB