velikost textu

Hodnocení zrakových funkcí po laserové korekci ametropie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení zrakových funkcí po laserové korekci ametropie
Název v angličtině:
Evaluation of visual functions after laser correction of ammetropia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Id práce:
112761
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn 1. Hodnotili jsme kvalitu zrakového vnímání 55 pacientů (110 očí) s myopií v rozmezí od -0,5 dpt do -6,00 dpt po laserové korekci metodami PRK a LASIK. Porovnávali jsme výsledky mezi skupinou A po zákroku na excimerovém laseru Esiris (Schwind, Německo) a skupinou B po operaci na laseru AMARIS (Schwind, Německo). Zjišťovali jsme subjektivní obtíže, standardizovanou zrakovou ostrost a kontrastovou citlivost za fotopických a mezopických podmínek a citlivost k oslnění za 1, 3, 12 a 24 měsíců pooperačně. 2. Subjektivní obtíže: Za 1 měsíc po operaci jsme zaznamenali významné rozdíly v otázkách celkové kvality zraku, při sledování televize a řízení za dne i ve tmě ve prospěch skupiny B. Za 12 měsíců pooperačně bylo 100% pacientů v obou skupinách pacientů spokojeno s celkovou kvalitou zraku. 3. Zraková ostrost: Ve skupině A se fotopická i mezopická ZO za 1 měsíc po operaci přechodně významně snížila, poté se opět zvýšila a lišila se od původních hodnot jen nevýznamně. Ve skupině B se fotopická i mezopická ZO do tří měsíců měnila nevýznamně, poté se zvýšila významně nad předoperační úroveň. 4. Kontrastová citlivost: Ve skupině A se mění pooperační fotopická KC jen nevýznamně. Mezopická KC se za 1 měsíc významně snižuje, následně hodnoty KC narůstají, ale zůstávají nižší v porovnání s výchozím stavem. Ve skupině B se KC přechodně snižuje pouze v nízkých frekvencích. Ve středních a vysokých frekvencích se fotopická i mezopická KC pooperačně zvýšila, za 1 měsíc nevýznamně, a poté převážně významně nad předoperační úroveň. Zatímco předoperačně se hodnoty ZO a KC mezi skupinami A a B lišily jen nevýznamně, pooperačně byla většina hodnot významně vyšších ve skupině B. 5. Citlivost k oslnění: Citlivost k oslnění ve skupině B byla pooperačně významně nižší než ve skupině A. V obou skupinách pacientů byla citlivost k oslnění v normálním rozmezí. 6. Závěr: Vyšší kvalitu zrakového vnímaní pacientů ve skupině B si vysvětlujeme přesnějším a šetrnějším zákrokem na laseru AMARIS.
Abstract v angličtině:
Summary: Evaluation of visual functions after laser correction of ammetropia 1. We evaluated the quality of vision of 55 pacients (110 eyes) with myopia from - 0,5 dpt to -6,00 dpt after laser correction with PRK and LASIK. We compaired the results between group A after laser correction with the excimer laser Esiris (Schwind, Germany) and group B after correction with Amaris (Schwind, Germany). We investigated subjective visual perception, standardized visual acuity and contrast sensitivity under photopic and mesopic conditions as well as glare sensitivity at 1, 3, 12 and 24 months postoperatively. 2. Subjective perception: One month after the procedure, there were significant differences in questions concerning the overall visual quality, while watching TV and driving during the day and at night, with group B patients significantly more satisfied. Twelve months after the procedure, 100% of the patients of both groups were satisfied with their quality of vision. 3. Visual acuity: In group A, photopic and mesopic visual acuity significantly decreased 1 month after the procedure and then increased and differed only insignificantly from the preoperative values. In group B, photopic and mesopic visual acuity was changing insignificantly upto 3 months after the procedure and then increased significantly to values above those before the procedure. 4. Contrast senisitivity: In group A, postoperative photopic contrast sensitivity changes are insignificant. Mesopic contrast sensitivity significantly decreases 1 month after the procedure and then gradually increases but stays at lower than the preoperative values. Contrast sensitivity of group B transiently decreased only in the lower frequencies. Photopic and mesopic contrast sensitivity at mid- and higher frequencies increased, initially insignificantly at 1 month after the procedure and then mainly significantlly, above preoperative levels. Preoperatively, values of visual acuity and contrast sensitivity were insignificant, postoperatively, the differencies were mainly significant with group B with greatly improved values. 5. Glare sensitivity: Postoperative glare sensitivity of group B was significantly lower than that of group A. Both groups had glare sensitivity values within the normal range. 6. Conclusion: We concluded that the improved quality of visual perception of pacients in group B is due to a more precise and less injuring procedure on laser Amaris.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Georgia Kyprianou, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 368 kB