velikost textu

Zadávání veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zadávání veřejných zakázek
Název v angličtině:
Public Procurement
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Oponenti:
JUDr. Miloš Tomsa
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Id práce:
11274
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Krenk, Ph.D. 9.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Krenk, Ph.D. 917 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Krenk, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miloš Tomsa 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 731 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB