velikost textu

Mapování genů pro kvantitativní znaky a stanovování jejich epistází u rekombinantních kongenních kmenů myší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování genů pro kvantitativní znaky a stanovování jejich epistází u rekombinantních kongenních kmenů myší
Název v angličtině:
Quantitative trait loci mapping and setting of gene interactions in recombinant congenic strains of mice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pilčík, Ph.D.
Školitel:
doc. Marie Lipoldová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
Id práce:
112679
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Genetika (P1504)
Obor studia:
Genetika (XGEN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pilčík, Ph.D. 5.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pilčík, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pilčík, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 848 kB