velikost textu

Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859 - 1946

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859 - 1946
Název v angličtině:
The development of the legal form of the Skoda factory in Pilsen in the years 1859-1946
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Vendulka Valentová
Školitel:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Id práce:
112634
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav právních dějin (22-UPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Škodovy závody, Plzeň, právní forma podnikání, obchodní právo, znárodnění, Československá republika
Klíčová slova v angličtině:
Skoda factory, Pilsen, legal form of business, business law, nationalization, Czechoslovak Republic
Abstrakt:
Anotace: Předmětem této práce je vývoj právní úpravy podnikání Škodových závodů od roku 1859, představující vlastní založení podniku do roku 1946, kdy došlo k jeho znárodnění. V kontextu s tímto vývojem se práce zabývá i ekonomickými a sociálními aspekty, které ovlivňovaly charakter tohoto podniku. Výzkum se zaměří na právní normy a jejich realizaci ve Škodových závodech. Analýza většiny právních předpisů, podle nichž se vyvíjela právní forma sledované firmy, by měla ukázat přínos nebo opačný vliv na pozitivní vývoj podniku.
Abstract v angličtině:
Abstract: The object of this work is the development of business regulation Skoda factory from 1859, representing the company's own foundation in 1946, when it was nationalized. In the context of this development work also deals with economic and social aspects that influenced the nature of this business. Research will focus on legal standards and their implementation in the Skoda factory. The analysis of most of the legislation under which developed the legal form of the company should show a benefit or adverse effect on the positive development of the company.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vendulka Valentová 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Vendulka Valentová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vendulka Valentová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vendulka Valentová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB