velikost textu

Onemocnění stěny hrudní aorty: diagnostika, léčba stentgraftem, indikace, strategie a technika výkonu, klinické výsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Onemocnění stěny hrudní aorty: diagnostika, léčba stentgraftem, indikace, strategie a technika výkonu, klinické výsledky
Název v angličtině:
Thoracic aorta wall pathology: diagnosis, stentgraft placement, indications, strategy and procedure technique, clinical results
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Novotný, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Oponenti:
Miroslav Chochola
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Konzultanti:
prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
Id práce:
112628
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cíl. Snahou práce bylo zhodnotit léčbu hrudní aorty pomocí stentgraftu u jednotlivých druhů patologií v jednom centru. Studie se zaměřuje na technickou úspěšnost a efektivnost léčby. Sleduje výskyt komplikací během výkonu. Z dlouhodobého hlediska posuzuje růst vaků a výskyt endoleaku. Metoda. Během 12 roků jsme léčili pomocí stentgraftu 86 pacientů s onemocněním hrudní aorty. Žen bylo 24, mužů 62. Průměrný věk 58,5 roků. Pozdní CT kontroly byly provedeny u 75 nemocných. Ze sledování vypadl 31 pacient (36 %), většina zemřela (25 pacientů). Nejčastějším důvodem léčby, byla velikost aneuryzmatického vaku (50 %), progresivní růst vaku, tvořil 19 %. Výsledky. Komplikace byly vzácné, nejzávažnější bylo 6 případů (7 %) krvácení, tři případy skončily fatálně, ostatní periferní krvácení vyřešil chirurg. Endoleak primárně neřešitelný byl při DSA u 9 léčených (10 %). Nejčastěji pozorovaným leakem na CT byl typ I – 18 léčených (20 %). Prokázali jsme spontánní regresi endoleaků u 6 pacientů. Technicky úspěšní jsme při léčbě byli v 89 %. Celkově byla efektivita léčby (pacienti profitují z léčby) nalezena u 64 (85 %) nemocných. Závěr. Endovaskulární terapie hrudní aorty je technicky bezpečný výkon. Je však značná rozdílnost v prospěšnosti pro pacienta u jednotlivých druhů patologie.
Abstract v angličtině:
Summary Thoracic aorta wall pathology: diagnosis, stentgraft placement, indications, strategy and procedure technique, clinical results Aim. Our single-center study was designed to assess management of thoracic aorta using a stent graft in individual types of pathology. While focused on the technical success rates and efficacy of management, the study also sought to document the incidence of intra- procedural complications and to assess the rate of sac growth and endoleak incidence. Method. A total of 86 patients with thoracic aorta disease were treated using a stent graft over a period of 12 years. They were 24 women and 62 men with a mean age 58.5 years. Late CT follow-up was performed in 75 patients, 31 (36%) were lost to follow-up, most (25) patients died. The most frequent reason (50%) for treatment included size of the aneurysmal sac, with progressive sac growth accounting for 19%. Results. Complications were rare, with most serious ones including 6 cases (7%) of hemorrhage, 3 fatal cases, with the other cases (peripheral bleeding) managed by a surgeon. Primarily intractable endoleak documented by DSA was observed in 9 treated patients (10%). The most frequent CT-documented endoleak was Type I endoleak diagnosed in 18 treated patients (20%). Spontaneous endoleak regression was demonstrated in 6 patients. Our technical success rate was 89%. Overall, the procedure was effective in 64 (85%) patients. Conclusion. While a technically safe procedure, endovascular management of thoracic aorta differs considerably in its beneficial effects for the patient depending on the pathology involved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Novotný, Ph.D. 18.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Novotný, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Novotný, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jiří Novotný, Ph.D. 635 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miroslav Chochola 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB