velikost textu

Využití reakcí katalyzovaných komplexy přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních sloučenin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití reakcí katalyzovaných komplexy přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních sloučenin
Název v angličtině:
Use of transition metal catalyzed reactions in synthesis of biologic active compouds
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Id práce:
112604
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Novák, Ph.D. 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Novák, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Novák, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Čermák, CSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB