velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
Název v angličtině:
Criminal and criminological aspects of murder
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
JUDr. František Púry
Id práce:
11257
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 1 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. František Púry 1011 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB