velikost textu

Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimens

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimens
Název v češtině:
Alkalicko-silikátová reakce kameniva v betonu a v maltových tělesech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Šachlová, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Oponenti:
Ing. Martin Vavro, Ph.D.
prof. Karel Miškovský
Konzultant:
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
Id práce:
112542
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie se zaměřeními (XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Šachlová, Ph.D. 5.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Šachlová, Ph.D. 6.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Šachlová, Ph.D. 782 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Šachlová, Ph.D. 676 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Vavro, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Karel Miškovský 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB