velikost textu

Hodnocení krajinných funkcí pomocí multispektrálních družicových dat Landsat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení krajinných funkcí pomocí multispektrálních družicových dat Landsat
Název v angličtině:
Landscape functioning assessment using Landsat multispectral remote sensing data
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Hesslerová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Doc. Jan Janko, CSc.
Id práce:
112518
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hesslerová, Ph.D. 8.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hesslerová, Ph.D. 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hesslerová, Ph.D. 6.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Cudlín, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Jan Janko, CSc. 786 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 446 kB