velikost textu

Hodnocení vývoje horizontální struktury krajiny vybraných modelových území severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení vývoje horizontální struktury krajiny vybraných modelových území severozápadních Čech ve 2. polovině 20. století
Název v angličtině:
Evaluating the development of the landscape horizontal structure in 2nd half of 20th century - case studies from Northwestern Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
prof. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
Id práce:
112481
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Fyzická geografie (XFYZG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 71.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 2.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. 2.79 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 757 kB