velikost textu

Kogentní normy v mezinárodních obchodních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kogentní normy v mezinárodních obchodních vztazích
Název v angličtině:
Peremptory rules in international trade relations
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Milan Müller, Ph.D.
Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek
Id práce:
11248
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D. 4.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Müller, Ph.D. 644 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Alexander Bělohlávek 7.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB