velikost textu

Mezinárodní právo rodinné vybraných evropských států

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní právo rodinné vybraných evropských států
Název v angličtině:
International family law in selected European countries
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Oto Kunz
Id práce:
11247
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 4.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 240 kB