velikost textu

Příslušnost soudů v občanských a obchodních věcech podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příslušnost soudů v občanských a obchodních věcech podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001
Název v angličtině:
Jurisdiction of courts in civil and commercial matters under Regulation No. 44/2001 (EC)
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oto Kunz
Id práce:
11242
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. 5.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 580 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB