velikost textu

Manipulating the mammalian oocyte and embryo – Biological and epigenetic aspects

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manipulating the mammalian oocyte and embryo – Biological and epigenetic aspects
Název v češtině:
Mikromanipulace savčích oocytů a embryí - Biologické a epigenetické hledisko
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Oponenti:
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Id práce:
112399
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová biologie (P1520)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
zÁVĚR o Pomocí l@ prctl spciacHm tlstnwýn 'nor't*cfin a S.m$fuft@ínr jsme črístečně ůralnerizovďi epigDetb*é změlryběhm aání Uocy6 a během easné ďryqgÉoÚeu myšia p'rasete. o Sorrčasnějgno izfuiryovďirryrogimiěd'drtiv*meyúosas@ získanýohoocy6 v tůaém z stádiuaání po přenosujaile. r Zhodnotili jsme vliv uófmýct niúod ?rodukce embý na . 'i .' remodelacimdičovskýohg'mons. : Tckéjsu-g.ryYůbďi 4s&.E!ffi,Í1ffi9 *nteriau oocyu{. v Ífuci diserdd prácejsire se z&@i přetterŇmvývojem novýchbioúocňno|ogií a epigenetickott rqutacíodeMry.jící při po@!ú' se ffiq.. ulr. s@rnwéFo5g*y EGful .ffi Y@m pro oUw'.fuiánd.arc0amy'.asak'jqiích použitílze př@kládst i Éi.záchraně ohrožmýchannli (net. poentrífuierspecifického @eia@'e tmeoamfu emj*ifu. Je rŇ* 1iaffi'áBrc{!é bioúecfoologic v$g3.qiji qg'}řsÉ s.ryia v @bry$p! prob!m'Q. rkr{gu strm' v přípdě }.Ia vytžid v bumfoní jsou medicíně' zde i probl@y #é. Tle.dÍÚEčoostivšd< nolze podcďovaL ll \, t_" .il _
Abstract v angličtině:
CONCLUSIONS . By antibodies against ďfferent covalent histone modifications and 5-methylcytosine, we have partialty characterised the epigenetic changes taking place during the oocyte mauration and in early mammalian embryogenesis in the mouse and pig, respectively. o We have also characterised thc epigenetic repogramming activities of cytoplasts derived from oocytes at different stages of maturation after somatic cell nuclear transfer. . We have evaluated the epigenetic effec$ of selected procedures that are currently used for embryo production. . Finally, we have developed a new cryopreservation scheme for oocyte nuclear material storage. orrr research is engaged in the development ofnew bíotechniques as well as elucidating and characterising the epigenetic pÍocesses that take place during normal and abnormal embryogenesis. Abnormal embryonic development is for example often observed in somatic cell nuclear transfer embryos. These techniques can also be potentially used not only in human medicine but also for valuable livestock and endangered species preservation Oy e.g. interspecies nuclear transfer). Especially in human meďcine, attention to the ethical issues associated with these techniques must be paid. It is also clear tbat many biological problems still do exist and these should not be underestimated. L2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Fulková, Ph.D. 4.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Helena Fulková, Ph.D. 11.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Fulková, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Fulková, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 609 kB