velikost textu

Ochrana vlastnictví k nemovitostem ve vybraných státech Evropské unie s přihlédnutím k investičním sporům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana vlastnictví k nemovitostem ve vybraných státech Evropské unie s přihlédnutím k investičním sporům
Název v angličtině:
Real ownership protection in chosen member states of EU with regard to the investment disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Blažek
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
112243
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cizozemec, nemovitost, vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
Foreigner, property, ownership
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou ochrany vlastnického práva k nemovitostem ve vybraných zemích Evropské unie. Kromě obecného rámce této problematiky se zaměřuje především na otázku nabývání nemovitostí zahraničním subjektem práv a jeho teoretickými aspekty z pohledu mezinárodního práva soukromého. Závěrem pak tuto právní oblast rozebírá též z pohledu ochrany investic. Klíčová slova: Cizozemec, nemovitost, vlastnictví
Abstract v angličtině:
This thesis is focused on protection of real property ownership in chosen EU states. Above mentioned topic is explained from general point of view but the thesis especially aims on acquisition of real property by foreigners and its theoretical aspects from the international private law point of view also. At the end of the thesis the topic is also analyzed within the international investments protection. Key words: Foreigner, property, ownership
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Blažek 942 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Blažek 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Blažek 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB