velikost textu

Rudolf Němec – Otisk, silueta, rastr

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rudolf Němec – Otisk, silueta, rastr
Název v angličtině:
Rudolf Němec – Imprint, Silhouette, Grid
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Jindrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
112158
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rudolf Němec, Malba, Nová figurace, Umění 2. poloviny 20. století, Otisk, Rastr, Figura, Silueta, Křižovnická škola, Experiment, Nové postupy v malbě, Abstraktní figurace, Fotografie, Film, Akce
Klíčová slova v angličtině:
Rudolf Němec, Painting, New figuration, Art of the second half of 20th century, Imprint, Grid, Figure, Silhouette, Křižovnická škola, Experiment, New techniques in panting, Abstract figuration, Photography, Film, Performance
Abstrakt:
Tereza Jindrová: Rudolf Němec - otisk, silueta, rastr Abstrakt Práce pojednává o díle malíře Rudolfa Němce (narozen 19. 5. 1936). Zameřuje se na jeho tvorbu v období od poloviny šedesátých let do konce let osmdesátých a sleduje umělcovu tvorbu malířskou, ale také jeho práce na papíře a další experimenty i v jiných médiích (fotografie, film, objekt, akce). Práce poskytuje hlubší formálně analytický a interpretační vhled do tvorby Rudolfa Němce a klade ji do souvislosti především s proudem tzv. nové figurace.
Abstract v angličtině:
Tereza Jindrová: Rudolf Němec - imprint, silhouette, grid Abstract This Bachelor´s dissertation deals with the work of painter Rudolf Němec (born 19. 5. 1936). It is focused on his work in a period from the middle of The Sixties to the end of The Eighties and it observes the works of painting, the works on paper and other experiments using different medias (photography, film, instalation, performance). The dissertation provides a deeper insight into the work of Rudolf Němec throught formal and content interpretation and it put his work into context ot the new figuration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Jindrová 6.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Jindrová 118.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Jindrová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Jindrová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB