velikost textu

Predikce jaterní encefalopatie po TIPS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Predikce jaterní encefalopatie po TIPS
Název v angličtině:
Prediction of Hepatic Encephalopathy after Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michaela Routhu, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Id práce:
112136
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika (15-520)
Program studia:
Psychiatrie (P5127)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
SOUHRN Predikce jaterní encefalopatie po zavedení transjugulární intrahepatické portosystémové spojky Jedna z běžných komplikací transjugulární intrahepatické portosystémové spojky (TIPS) je rozvoj jaterní encefalopatie (JE). Studie, které zkoumaly v minulosti rozvoj JE, přicházely s rozporuplnými výsledky co se týče faktorů, hrajících roli v rozvoji JE po TIPS. Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili na tuto problematiku. V první studii jsme hledali faktory spojené s výskytem klinicky manifestní JE po TIPS. Provedli jsme retrospektivní analýzu dat od 895 pacientů. Věk pacientů, tlak v portální žíle před TIPS, hodnota kreatininu, aspartátaminotransferázy, albuminu, přítomnost diabetes mellitus a etiologie JE byly spojené se vznikem manifestní JE po TIPS (p<0.01). Znalost těchto faktorů by mohla ovlivnit plánování péče o nemocné po TIPS. Ve druhé, prospektivní studii, jsme se zaměřili na rozvoj všech typů JE po TIPS, zejména na kognitivní funkce nemocných. Pacienti podstoupili kognitivní vyšetření před, jeden měsíc po a šest měsíců po TIPS. Provedli jsme 58 neuropsychologických vyšetření u 25 pacientů. Studie potvrdila souhrnné zhoršení kognitivního výkonu po TIPS. Také však poukázala na to, že signifikantní počet pacientů po TIPS vykázal zlepšení kognitivních funkcí. Tento nález by mohl posunout výzkum v oboru jaterní encefalopatie.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Prediction of Hepatic Encephalopathy after Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt One of the common complications of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) is the development of Hepatic Encephalopathy (HE). Several studies attempted to find predictors of HE after TIPS in the past. Unfortunately, many findings were contradicted by other studies. We have completed two studies of HE: The first study focused on finding predictors of development of overt HE after TIPS. Data of 895 patients‘ cohort were retrospectively analysed. Patients' age, pre-TIPS portal venous pressure, serum creatinine, aspartate transaminase, albumin, presence of diabetes mellitus and aetiology of portal hypertension were associated with the occurrence of HE after TIPS (p<0.01). The knowledge of the risk factors could be helpful in aftercare planning for patients undergoing TIPS. The second study looked at HE in detail and studied cognitive changes prospectively. The patients were tested before TIPS, and 1 month and 6 months after TIPS. We used standardised hepatic encephalopathy test, PHES. The cognitive performance after TIPS worsened in the overall sample, which is consistent with world literature (median PHES score = -9). However, there was a significant subgroup of 8 patients in the sample, who showed a significant improvement of cognitive functioning 1 month after TIPS (p=0.005). This could bring a new direction in the research about HE.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michaela Routhu, Ph.D. 16.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michaela Routhu, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michaela Routhu, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michaela Routhu, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Eva Češková, CSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 331 kB