text size

Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - život a dílo
Titile (in english):
Vinzenz Maschek (1755 - 1831) - Life and Work
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Opponents:
Mgr. Václav Kapsa
PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
Thesis Id:
111894
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
Musicology (XHV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
28/06/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Vinzenz Maschek (1755-1831) – Život a dílo Abstrakt Cílem této dvoudílné disertační práce je vyhotovit monografii o životě a díle českého hudebního skladatele Vinzenze Maschka. V prvním dílu práce je Maschek představen jako virtuóz, skladatel, ředitel kůru, ale také jako člověk své doby - manžel a otec sedmnácti dětí. Druhý díl přináší tematický katalog Maschkových děl. Tento projekt navazuje na výzkum, započatý již v roce 1987. Jednotlivé kapitoly této disertační práce vznikaly v různých stádiích více než dvacetiletého bádání o daném tématu a jsou tím pochopitelně ovlivněny. Z dosavadního studia vyplývá, že Vinzenz Maschek patří k nejvýznamnějším skladatelům přelomu 18. a 19. století, a to nejen v Praze, ale též minimálně ve střední Evropě. Jeho díla, především klavírní koncerty a velké mše mimořádné umělecké úrovně by si zasloužily vydat formou kritické edice a být provozovány předními interprety. Tato práce zajisté pomůže rozšířit naši znalost o hudební tvorbě a hudebním životě v Praze resp. celé střední Evropě na konci 18. a počátku 19. století.
Abstract:
Vinzenz Maschek (1755-1831) – Life and Work Abstract The goal of this two-volume thesis was to write a monograph about the life and work of the Czech composer Vinzenz Maschek. The first volume of the thesis presents Maschek as a virtuoso, composer, choir master as well as a man of his era – a husband and a father of 17 children. The second volume provides a thematic catalog of Maschek’s works. This project follows up on research that started in 1987. The chapters of the thesis were written in different stages of more than twenty-year research of this topic and thus reflect this fact. Current research shows that Vinzenz Maschek is one of the most prominent composers of the turn of the 19th century both in Prague and in Central Europe. His works, in particular his piano concertos and large masses of extraordinary artistic value, should be published as a critical edition and performed by foremost interpreters. The thesis will surely help to expand our knowledge about the music and music life in Prague and entire Central Europe at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 27.01 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 140 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 68 kB
Download Abstract in english Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. 68 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 20 kB
Download Opponent's review Mgr. Václav Kapsa 63 kB
Download Opponent's review PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D. 198 kB
Download Defence's report 75 kB