text size

Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a Internetu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a Internetu
Titile (in english):
Media promotion of a music festival on social networks and Internet
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Daniel Režný
Supervisor:
Ing. Miloš Čermák
Opponent:
Mgr. Jan Vedral
Thesis Id:
111771
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Journalism (Z)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2013
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Festival, nová média, Facebook, Rock for People, Sociální sítě, Google+, Twitter, Instagram, YouTube
Keywords:
Festival, New Media, Facebook, Rock for People, Social networks, Google+, Twitter, Instagram, YouTube
Abstract (in czech):
Práci na téma Propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a internetu jsem si vybral z jednoduchého důvodu. Dlouhodobě se zajímám o hudební dění, jsem členem týmu okolo kapely Wohnout a festivaly jsou v letních měsících v podstatě můj denní chleba. Jen co se začne venku oteplovat, začne hudební byznys chrlit akce jako na běžícím páse. Každý týden se po republice konají desítky různých akcí od lokálních, po akce celorepublikového významu, od menších akcí po ty obrovské. Cílem mé práce není pouze obecně popsat způsob, jakým se festival dostává k lidem, ale zaměřit se i na to, jak funguje provázanost kulturní akce a médií, jaké jsou zákonitosti a jaké výhody z této spolupráce navzájem festivaly i média plynou Zajímalo mě také, jak ovlivňuje mediální partnerství mezi festivalem a médiem jeho zpravodajský obsah a zda mají mezi sebou nějaká nepsaná pravidla, která by mohla být z pohledu žurnalistické etiky problematická.
Abstract:
I have chosen the topic of my thesis – music festivals promotion on social networks and the Internet – for one simple reason. I have been interested in the activities and events on the music scene for a long time, I am a team member of the band Wohnout and in the summer festivals are my daily bread. As soon as the weather gets warmer, the music business begins producing different events in large quantities. Every week dozens of various concerts and music events take place all around the country, ranging from small local ones to large cultural events of nationwide importance. The aim of my thesis is not only to describe the way a festival “ gets to people” in general, but to show how cultural events and the media may be interconnected and how /or if they can profit from this cooperation. I was also trying to find out how the media partnership between a festival and a medium affects the content of the news related to the topic presented in the medium, and if there exist some unwritten rules that the two “partners” keep to and that could be problematic from the point of view of journalism ethics.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Daniel Režný 506 kB
Download Abstract in czech Bc. Daniel Režný 41 kB
Download Abstract in english Bc. Daniel Režný 37 kB
Download Supervisor's review Ing. Miloš Čermák 104 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Vedral 92 kB
Download Defence's report 51 kB