velikost textu

Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a Internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a Internetu
Název v angličtině:
Media promotion of a music festival on social networks and Internet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Režný
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
Mgr. Jan Vedral
Id práce:
111771
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Festival, nová média, Facebook, Rock for People, Sociální sítě, Google+, Twitter, Instagram, YouTube
Klíčová slova v angličtině:
Festival, New Media, Facebook, Rock for People, Social networks, Google+, Twitter, Instagram, YouTube
Abstrakt:
Práci na téma Propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a internetu jsem si vybral z jednoduchého důvodu. Dlouhodobě se zajímám o hudební dění, jsem členem týmu okolo kapely Wohnout a festivaly jsou v letních měsících v podstatě můj denní chleba. Jen co se začne venku oteplovat, začne hudební byznys chrlit akce jako na běžícím páse. Každý týden se po republice konají desítky různých akcí od lokálních, po akce celorepublikového významu, od menších akcí po ty obrovské. Cílem mé práce není pouze obecně popsat způsob, jakým se festival dostává k lidem, ale zaměřit se i na to, jak funguje provázanost kulturní akce a médií, jaké jsou zákonitosti a jaké výhody z této spolupráce navzájem festivaly i média plynou Zajímalo mě také, jak ovlivňuje mediální partnerství mezi festivalem a médiem jeho zpravodajský obsah a zda mají mezi sebou nějaká nepsaná pravidla, která by mohla být z pohledu žurnalistické etiky problematická.
Abstract v angličtině:
I have chosen the topic of my thesis – music festivals promotion on social networks and the Internet – for one simple reason. I have been interested in the activities and events on the music scene for a long time, I am a team member of the band Wohnout and in the summer festivals are my daily bread. As soon as the weather gets warmer, the music business begins producing different events in large quantities. Every week dozens of various concerts and music events take place all around the country, ranging from small local ones to large cultural events of nationwide importance. The aim of my thesis is not only to describe the way a festival “ gets to people” in general, but to show how cultural events and the media may be interconnected and how /or if they can profit from this cooperation. I was also trying to find out how the media partnership between a festival and a medium affects the content of the news related to the topic presented in the medium, and if there exist some unwritten rules that the two “partners” keep to and that could be problematic from the point of view of journalism ethics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Režný 506 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Režný 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Režný 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Vedral 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB