velikost textu

Potenciál private equity fondů na českém mediálním trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciál private equity fondů na českém mediálním trhu
Název v angličtině:
Potential of Private Equity Funds in Czech Media Market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Dolejš
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Šmíd
Id práce:
111752
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální trh, média, private equity fond, rozhlas, televize, tisk, internetové servery
Klíčová slova v angličtině:
media market, private equity fund, radio broadcasting, TV broadcasting, print journalism, internet media
Abstrakt:
Ekonomické souvislosti tvorby mediálního obsahu v poslední době nabývají na významu, a jejich důležitost akcentovala zejména probíhající ekonomická recese, která způsobila pokles reklamních výdajů firem. Tím se snížily příjmy mediálních společností, které jsou nuceny upravit vlastní obchodní model. Mediální společnosti ke své činnosti potřebují stejně jako ostatní firmy zdroje financování umožňující už samotné založení firmy, růst nebo restrukturalizaci. Kromě tradičního financování formou bankovních úvěrů lze získat kapitál také od private equity fondů, které se na rozdíl od bank aktivně podílejí na činnosti firmy a kromě peněz do ní přinášejí i potřebné know-how. Cílem této práce je popsat fungování private equity fondů a na základě analýzy mediálního trhu diskutovat nejvhodnější příležitosti mediálních firem pro využití financování skrze private equity fondy. Dílčím cílem práce je také analyzovat dopad působení private equity fondu na mediální firmu a mediální trh.
Abstract v angličtině:
The growing importance of media economics has been recently highlighted by the on- going recession of economy, which has caused a reduction of budgets for advertising. This fact has reduced the revenues of media companies and urged their need for a change of business model. As well as other commercial entities, media companies need for their business a source of financing, which allows them to create a new company, expand or restructure. Besides traditional ways of financing such as bank loans, new ways of attracting capital recently emerged: private equity funds. These funds do not only provide a company with capital but also bring know- how and actively help to manage the company. The aim of this paper is to describe the private equity funds and media market in the Czech Republic and based on this analysis to discuss the best opportunities for a cooperation of media companies and private equity funds in the Czech Republic. The impact of private equity financing on a media company will be also analysed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Dolejš 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Dolejš 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Dolejš 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Šmíd 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB