velikost textu

Komentovaný překlad: Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Vybrané kapitoly).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Vybrané kapitoly).
Název v angličtině:
A commented translation. Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Selected parts).
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Farkačová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Id práce:
111672
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Němčina pro mezikulturní komunikaci - Španělština pro mezikulturní komunikaci (NK SK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad, komentovaný překlad, intolerance histaminu, histamin, alergie, atopický ekzém
Klíčová slova v angličtině:
translation, commented translation, histamine intolerance, histamine, allergy, atopic eczema
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HANA FARKAČOVÁ Komentovaný překlad: Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Vybrané kapitoly) Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu z německého jazyka vybraných kapitol knihy Reinharta Jarische Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Vyhotovený překlad je opatřen zevrubným lingvistickým komentářem, který shrnuje aplikované překladatelské postupy a metody. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, intolerance histaminu, histamin, alergie, atopický ekzém 1
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie BACHELOR’S THESIS HANA FARKAČOVÁ A commented translation. Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit. Hrsg. von Reinhart Jarisch. Thieme 2004. (Selected parts) Abstract The aim of this bachelor’s thesis is to perform a translation from the German language of selected parts of the book Histamin-Intoleranz. Histamin und Seekrankheit by Reinhart Jarisch. A detailed linguistic comment is added summarizing the applied techniques and methods of translation. Key words: translation, commented translation, histamine intolerance, histamine, allergy, atopic eczema 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Farkačová 669 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Farkačová 16.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Farkačová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Farkačová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 55 kB