velikost textu

Cenné papíry vydávané akciovou společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cenné papíry vydávané akciovou společností
Název v angličtině:
Securities issued by a public limited companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Švehlík
Oponenti:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Konzultant:
doc. JUDr. Zdeněk Přibyl, CSc.
Id práce:
11167
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Švehlík 28.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Švehlík 639 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Švehlík 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 895 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 868 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB