velikost textu

Trestněprávní úprava drogových deliktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní úprava drogových deliktů
Název v angličtině:
Legal regulation of drug offenses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Doležal
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
11164
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Doležal 5.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Doležal 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Doležal 3.44 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB