velikost textu

Právní následky rozvodu v oblasti majetkové a vyživovací povinnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní následky rozvodu v oblasti majetkové a vyživovací povinnosti
Název v angličtině:
Legal consequences of divorce for property issues and maintenance duty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Šuser
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
11153
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Šuser 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Šuser 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Šuser 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 21 kB