velikost textu

Rozdělení Československa skrze pohledy obyvatel z příhraničních oblastí - Zlínský kraj vs. Trenčínský kraj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdělení Československa skrze pohledy obyvatel z příhraničních oblastí - Zlínský kraj vs. Trenčínský kraj
Název v angličtině:
The Division of Czechoslovakia - Views of People from the Border Area - the Zlín Region versus the Trenčín Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Roman Lukáš
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
111500
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozdělení Československa, rozpad federace, orální historie
Abstrakt:
Abstrakt: První - teoretická část - bude založena na historických pramenech, ale bude přihlížet i k výsledkům dosavadních zkoumání v oblastech politologie, sociologie a v dalších společenských vědách, tak abych dosáhl co nejvěrnějšího faktografického zachycení toho, co předcházelo samotnému rozdělení na přelomu let 1992/1993. Druhá - výzkumná část práce – se bude zaobírat pohledy, názory a prožitky českých a slovenských občanů z příhraničních oblastí na začátek 90. let s ohledem na politické dění spjaté s rozdělením federace a samotný akt rozpadu. Prostřednictvím orálně-historické metody pak tyto rozhovory budou analyzovány a interpretovány, přičemž budou zároveň poodkryty důsledky rozdělení pro běžný každodenní život místních obyvatel - Jak se změnil život obyvatel moravsko- slovenského pomezí, kteří žili v bezprostřední blízkosti sousední republiky, jakým způsobem rozpad federace narušil jejich pravidelné volnočasové aktivity, příbuzenské či přátelské vztahy nebo cestování či nákupy do druhé z republik? Poznamenalo rozdělení vzájemné vztahy, mělo za následek ukončení pracovních poměrů? Práce rovněž reflektuje problematiku převaděčství a také si klade za cíl zachytit možné změny v postojích obyvatel vůči rozdělení České a Slovenské Federativní republiky. Klíčová slova: Rozdělení Československa, rozpad federace, orální historie
Abstract v angličtině:
Abstract: The first, theoretic, part of my thesis is based on the historical analysis of mutual relationships of Czech and Slovak people in the common country up to the year of 1992. The thesis also takes into consideration the outcomes of recent researches in fields of political sciences, sociology and other social disciplines to produce the most accurate description of the situation that preceded the break-up of 1992/1993 itself. The second, research, part of my thesis is effected by the method of oral history. Its aim is to investigate the opinions, views and experiences of various Czech and Slovak border citizens in the first half of the 90’s in view of both the political development during dividing the Federation and the impact of the break-up on their daily lives – a new state line in proximity of their homes, establishment of border crossings and customs, changes in shopping habits, problems connected with work on the other side of the border line, visiting friends or organizing common events, school trips and the newly introduced problematics of people smuggling. It also aims to reflect the possible change of mind of some people toward the division.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Lukáš 1.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Roman Lukáš 107 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Lukáš 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Lukáš 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB