velikost textu

Ochrana obyvatelstva na území ČR a v EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana obyvatelstva na území ČR a v EU
Název v angličtině:
Protection of the population in the Czech Republic and the EU
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Faber
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Konzultant:
Mgr. David Vondrášek
Id práce:
111420
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana, území, obyvatelstvo, Evropa, unie
Klíčová slova v angličtině:
Protection, territory, population, Europe, union
Abstrakt:
Abstrakt Název: Ochrana obyvatelstva na území ČR a v EU Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat oblast ochrany obyvatelstva na území ČR a porovnat s ochranou obyvatelstva na úrovni Evropské unie. Na základně odborné literatury popsat integrovaný záchranný systém České republiky a jednotlivé fragmenty ochrany obyvatelstva v České republice a Evropské unii, zahrnující základní informace o ochraně obyvatelstva v ČR, opatření ochrany obyvatelstva ČR, základní informace o ochraně obyvatelstva Evropské unie a zapojení ČR do Evropské unie. Metody: Metodou získávání potřebných dat a informací pro tvorbu bakalářské práce je zkoumání odborné literatury a legislativy související s problematikou ochrany obyvatelstva. Výsledky: Přehledně zpracovaná problematika ochrany obyvatelstva na území České republiky a v Evropské unii. Popsané zapojení České republiky do ochrany obyvatelstva v Evropě a srovnání národní a mezinárodní ochrany obyvatelstva v Evropě. Klíčová slova: Ochrana, území, obyvatelstvo, Evropa, Evropská unie
Abstract v angličtině:
Abstract Titles: Protection of the population in the Czech Republic and the EU Objektives: The aim of this bachelor thesis is to describe the area of population protection in the Czech Republic and to compare it with the population protection at the European Union level. Based on the professional literature to describe the integrated rescue system of the Czech Republic and the individual fragments of the population protection in the Czech Republic and the European Union, including basic information about population protection in the Czech Republic and measures to protect the population of the Czech Republic, basic information about the protection of the population of the European Union and the Czech Republic's involvement in the European Union. Methods: The method of obtaining the necessary data and information for the creation of the bachelor thesis is the examination of specialized literature and legislation related to the issue of population protection. Results: Clearly processed issues of population protection in the Czech Republic and in the European Union. Described involvement of the Czech Republic in the protection of the population in Europe and comparison of national and international population protection in Europe. Keywords: Protection, territory, population, Europe, European union
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Faber 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Faber 227 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Faber 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Dominik Faber 259 kB