velikost textu

Vybrané aspekty obchodních společností ve světle českého a zahraničního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty obchodních společností ve světle českého a zahraničního práva
Název v angličtině:
Selected issues of business corporations in light of Czech and foreign law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Natalia Melnikova, Ph.D.
Id práce:
11142
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Natalia Melnikova, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Natalia Melnikova, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Natalia Melnikova, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB