velikost textu

Současnost a budoucnost důchodového systému České a Chorvatské republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současnost a budoucnost důchodového systému České a Chorvatské republiky
Název v angličtině:
Presence and future of the Pension Scheme of the CR and Croatia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Zelić
Vedoucí:
JUDr. Jana Zemanová
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
11141
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Zelić 40.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Zelić 343 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Zelić 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jana Zemanová 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB