velikost textu

Polární ferrocenové amidofosfiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polární ferrocenové amidofosfiny
Název v angličtině:
Polar ferrocen phosphinoamides
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Id práce:
111242
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Polarní ferrocenové amidofosfiny Polární amidofosfiny 1-(difenylfosfanyl)-1-[N-(2-hydroxyetyl)karbamoyl]ferrocen (4) a (5) 1-(difenylfosfanyl)-1-[N,N-bis(2-hydroxyetyl)karbamoyl]ferrocen nesoucí hydro- xyetylová pendantní ramena byly získány přímou amidací výchozí 1-(difenylfosfanyl)-1- ferrocenkarboxylové kyseliny (Hdpf) či nepřímo prostřednictvím pentafluorofenylového esteru (3). Oba ligandy reagují s [PdCl2(cod)] (cod = 2:2-cyklokta-1,5-dien) za vzniku odpovídajících bisfosfinových komplexů trans-[PdCl2L2] (6, L = 4; 7, L = 5). Připravené komplexy byly získány následnou krystalizací (ethanol, chloroform) v podobě různých solvátomorfů. Identita nově syntetizovaných látek byla potvrzena pomocí spektrálních metod a rentgenostrukturní analýzy. Volné ligandy i solvatované komplexy (62EtOH, 66CHCl3, 72EtOH a 74CHCl3) asociují v krystalickém stavu prostřednictvím vodíkových můstků za vzniku složitých uspořádání, jejichž povaha se mění od izolovaných řetězců po komplikované trojrozměrné sítě v závislosti na struktuře ligandů (jedno, či dvě 2-hydroxyetylová ramena), jejich počtu diskrétní molekule (volný ligand, nebo molekuly komplexů) a rovněž se solvatujícím rozpouštědlem. Komplexy 6 a 7 byly katalyticky testovány v modelové Suzukiho-Miyaurově reakci aryl-bromidů s fenylboronovou kyselinou ve vybraných polárních rozpouštědlech zahrnujících čistou vodu a bifázovou směs voda-toluen. Ze srovnání katalytických výsledků vyplývá, že komplex 6 je prekurzorem aktivnějšího katalyzátoru, který je možné recyklovat při bifázovém provedení reakce v pěti po sobě jdoucích reakčních cyklech.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Polar ferrocene phosphinoamides Polar phosphane-carboxamides 1-(diphenylphosphanyl)-1-[N-(2-hydroxyethyl)carba- moyl]ferrocene (4) and 1-(diphenylphosphanyl)-1-[N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamoyl] ferrocene (5) bearing hydroxyethyl pendants derived from 1-(diphenylphosphanyl)-1- ferrocene-carboxylic acid (Hdpf) were synthesized either by direct amidation or via active pentafluophenyl ester (3). Reactions of 4 and 5 with [PdCl2(cod)] (cod = 2:2-cyclocta-1,5- diene) afforded the respective bis(phosphane) complexes trans-[PdCl2L2] (6, L = 4; 7, L = 5). Depending on the solvent used in their subsequent crystallisation (ethanol or chloroform), the complexes were isolated as distinct solvatomorphs. All new compounds have been characterised by spectral methods and by X-ray crystallography. The structure determination for both ligands and solvated complexes (62EtOH, 66CHCl3, 72EtOH, and 74CHCl3) revealed the dominating role of hydrogen bond interactions in their solid-state assemblies. The nature and complexity of the hydrogen bonded arrays changed broadly along with the ligand structure (one vs. two 2-hydroxy-ethyl chains) and their number in the discrete species (free ligand vs. the complexes), and also with the solvent properties. Catalytic tests performed with 6 and 7 on Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction showed that both complexes form active catalysts for the coupling of aryl bromides with phenylboronic acid in polar reaction media including water and toluene-water biphasic mixture. Comparison of the catalytic results indicates that 6 gives rise to a more active and stable catalyst, which can be reused five times without any detectable loss of activity in toluene/water biphasic system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. 80 kB