velikost textu

Aktuální problémy mezinárodní adopce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální problémy mezinárodní adopce
Název v angličtině:
Topical Issues of International Adoption
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Dobešová
Oponenti:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
11122
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Dobešová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Dobešová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Dobešová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB