text size

Pověst o Krabatovi v literatuře 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pověst o Krabatovi v literatuře 20. století
Titile (in english):
Legend about Krabat in literature of 20th century
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lucie Fürstová
Supervisor:
PhDr. Věra Brožová
Opponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Thesis Id:
111210
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra české literatury (41-KCL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Czech Language Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Education (B ČJ-ZSV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Krabat, 20. století, Lužice, pověst, pohádka, čarodějův učeň, mlýn, 2. světová válka, socialismus, Německo
Keywords:
Krabat, 20th century, Lusatia, legend, fairy tale, the sorcerer's apprentice, mill, World war two,socialism, Germany
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lucie Fürstová 517 kB
Download Supervisor's review PhDr. Věra Brožová 76 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 22 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 169 kB