velikost textu

Pověst o Krabatovi v literatuře 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pověst o Krabatovi v literatuře 20. století
Název v angličtině:
Legend about Krabat in literature of 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Fürstová
Vedoucí:
PhDr. Věra Brožová
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
111210
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krabat, 20. století, Lužice, pověst, pohádka, čarodějův učeň, mlýn, 2. světová válka, socialismus, Německo
Klíčová slova v angličtině:
Krabat, 20th century, Lusatia, legend, fairy tale, the sorcerer's apprentice, mill, World war two,socialism, Germany
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Fürstová 517 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Věra Brožová 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 169 kB