text size

Cítí se být hospitalizovaný pacient dostatečně informován o léčebném procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Cítí se být hospitalizovaný pacient dostatečně informován o léčebném procesu
Titile (in english):
Does an in-patient consider himself adequately informed about his treatment process
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jaroslava Blahová
Supervisor:
Mgr. Dana Vaňková
Opponents:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Bc. Hana Ulrychová
Thesis Id:
111125
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (VSESES)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Bakalářská práce se zabývá informovaností hospitalizovaných pacientů. Zejména se zaměřuje na prožívání, pocity a následně pak chování pacientů, které s informovaností bezprostředně souvisí. Teoretická část přibližuje hlavní pojmy práce, jako jsou hospitalizace, geriatrický a onkologický pacient, informovanost. V praktické části jsou prezentovány výsledky jak dotazníkového šetření, tak rozhovorů, které byly realizovány na oddělení následné péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cílem práce bylo zjistit, zda je potřeba informovanosti u hospitalizovaných pacientů uspokojena a jaký postoj k této otázce pacienti zaujímají.
Abstract:
ANNOTATION This bachelor thesis deals with the awareness of hospitalized patients. In particular, it focuses on the experiences, feelings and subsequently the behavior of patients that is directly related to the awareness. The theoretical part approaches the fundamental ideas such as hospitalization, a geriatric and a carcinology patient, awareness. The practical part presents results of both quest and interviews that were realized in the secondary care ward at University Hospital in Hradec Kralove. The aim of the thesis was to determine whether it is the necessity satisfied to get information in hospitalized patients, and what attitude patients to this question have.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jaroslava Blahová 387 kB
Download Abstract in czech Bc. Jaroslava Blahová 14 kB
Download Abstract in english Bc. Jaroslava Blahová 5 kB
Download Supervisor's review 163 kB
Download Opponent's review PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 799 kB
Download Opponent's review Bc. Hana Ulrychová 23 kB
Download Defence's report 1.51 MB