velikost textu

Impact of European Liberalization on Development of Gas Storage Prices in Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of European Liberalization on Development of Gas Storage Prices in Europe
Název v češtině:
Dopad evropské liberalizace na vývoj cen skladování plynu v Evropě
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ján Zámečník
Vedoucí:
PhDr. Andrea Klimešová
Oponent:
Mgr. Ondřej Lopušník
Id práce:
111032
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
podzemní zásobníky plynu, evropská liberalizace, investice do zásobníků plynu, forwardové trhy, ohodnocování zásobníků plynu
Klíčová slova v angličtině:
gas storages, European liberalization, gas storage investments, forward markets, gas storage valuation
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem této práce jsou podzemní zásobníky plynu a jejich vývoj v důsledku evropské liberalizace plynu. Začátek práce je věnován samotné liberalizaci plynu a prostředkům, které používá. Historie liberalizace je zmíněna a také její následky pro trh zásobníků plynu. Druhá část je věnována samotným zásobníkům. Jednotlivé typy zásobníků jsou charakterizovány podle svých vlastností. Práce se zde zajímá o vztah mezi zásobníky plynu a forwardovým trhem s plynem, který se v Evropě rozvinul v posledním desetiletí. Závěrečná část je věnována budoucnosti zásobníků a jejich roli v Evropě závislé na dovozu plynu.
Abstract v angličtině:
Abstract Gas storages are the main topic of this thesis and their development as a result of European gas liberalization. The beginning of this work is dedicated to the liberalization itself and to the instruments it uses. History of liberalization is mentions and also their consequences for gas storage market. The second part concerns to the gas storages. Different types of facilities are characterized based on their properties. Thesis is interested in relation between gas storages and forward markets with gas, which developed in Europe in last decade. The final part looks into the future of gas storages and their role in import-dependent Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ján Zámečník 744 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ján Zámečník 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ján Zámečník 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Klimešová 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Lopušník 2.76 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 643 kB