velikost textu

Problematika skloubení rodinného a pracovního života současných českých rodin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika skloubení rodinného a pracovního života současných českých rodin
Název v angličtině:
Current problems of work and family life synochronization in Czech families
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Šíchová
Vedoucí:
Mgr. Alžběta Zrcková
Oponent:
Mgr. Kateřina Čadyová
Id práce:
111005
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina, trh práce, rodinná politika v České republice, harmonizace práce a rodiny, péče o předškolní děti
Klíčová slova v angličtině:
Family, labour market, family policy in the Czech republic, work-life balance, preschool childcare
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma: Problematika skloubení rodinného a pracovního života současných českých rodin Tereza Šíchová 2013 Abstrakt Bakalářská práce „Problematika skloubení rodinného a pracovního života současných českých rodin“ se zabývá situací týkající se služeb péče o malé a předškolní děti. Snaží se identifikovat roli, jakou tyto služby hrají v problematice harmonizace životních rolí českých rodičů. Vzhledem k současné situaci, kdy je kapacita veřejných mateřských škol na mnoha místech zcela zaplněna, je třeba hledat nové možnosti, jak rodičům ve slaďování jejich rolí pomoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje rodičům jako jednu z variant využití alternativy v podobě neformální péče. Cílem této práce je, kromě podrobného popisu všech dostupných služeb, zjistit, zda neformální péči čeští rodiče skutečně považují za alternativu, která by jim mohla ulehčit situaci při slaďování rodiny a práce. O tom, zda je soukromá péče vhodná, dostupná a splňuje funkce, které od předškolní péče očekáváme, panují stále dohady. Proto je součástí této práce i empirická část, která popisuje malý kvalitativní výzkum. Jeho cílem bylo zjistit postoje českých rodičů k alternativním formám péče a jejich zhodnocení těchto služeb ve vztahu ke státní institucionální péči. Z výzkumu vyplývají také pozitiva a negativa, která rodiče jednotlivým formám péče přisuzují. V závěru jsou zmíněny i další faktory způsobující obtíže při snaze o harmonizaci rodinného a pracovního života. I na ně se musí brát zřetel, protože tato problematika je komplexní a nelze ji řešit jen v jedné rovině.
Abstract v angličtině:
Bachelor´s thesis: Current problems of work and family life synochronization in Czech families Tereza Šíchová 2013-05-17 Abstract The bachelor thesis „Current problems of work and family life synochronization in Czech families“ deals with situation of preschool childcare. One of the goals is to find the right place for this kind of services in the context of work and family synchronization. Due to bad situation about the capacity of the public kindergartens (which are completely full) it really is necessary to find some other possibilities how to make work-life balancing easier. Because it is a dealbreaker for the parenthood. Ministry of Labour and Social Affairs of Czech Republic puts forward a proposal of using the alternative way of childcare in the sense of private care. But the opinion about private childcare – if it is proper, available and if it comes up our expectations – is still kind of questionable. That is why there is also an empirical part of this thesis. It includes a modest survey. The leading goal of this survey was to find the attitude of Czech parents to the alternative childcare services. Also it tries to evaluate important connection between the formal and informal services. There are also positive and negative aspects of single of them from the parental view. In the conclusion the other problematical factors of work-life balance are mentioned. That is because of complexity of this theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Šíchová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Šíchová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Šíchová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alžběta Zrcková 2.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Čadyová 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 152 kB