velikost textu

Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce a sociální biografie stavby Ječná 39a

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce a sociální biografie stavby Ječná 39a
Název v angličtině:
Importance of material objects in Ječná street from perspective of individual and social biography of Ječná 39a building
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Strecková
Vedoucí:
Jakub Grygar, Ph.D.
Oponent:
Michal Kotík, prom. mat.
Id práce:
110972
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
materiální kultura - materiální objekt - materiální prostředí - ulice - sociální biografie
Klíčová slova v angličtině:
material culture - material object - material environment - street - social biography
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem „Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce a sociální biografie stavby Ječná 39a“ se věnuje sociálními významu hmotných objektů, přičemž toto téma je, jak název napovídá, zkoumáno na materiálním prostředí velmi frekventované pražské ulice Ječné. V práci vycházíme z myšlenky, že lidé chápou a dávají smysl hmotným objektům na základě jejich ukotvení v rámci meziskupinových sítí, které tvoří součást jejich sociální identity. Způsob, jakým jednotlivci (či skupiny jednotlivců) materiálním objektům rozumí, je navíc podmíněn také časoprostorovým kontextem. První zmíněnou tezi blíže zkoumáme na základě dat získaných z interview s obyvateli ulice Ječné, kde analyzujeme, jak tito dané materiální prostředí interpretují a jak se tyto interpretace různí nebo shodují. Hledisko, kdy se může porozumění hmotnému objektu měnit v čase, potom blíže rozebíráme na stavbě Ječná 39a, kde na základě teorie Igora Kopytoffa zkoumáme její sociální biografii. Cílem bakalářské práce je ukázat, že i dopravně vytížená ulice, zdánlivě bez většího společenského významu, může mít sociální signifikantnost právě v tom, jakým způsobem se k jejímu materiálnímu prostředí lidé vztahují.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis "Importance of Material Objects in Ječná Street from Perspective of Individual and Social Biography of Ječná 39a Building" deals with social significance of material objects, using the material environment of a very busy Prague street Ječná as a case study. The central idea of the thesis is that people understand and assign meaning to material objects based on their role in inter-group networks that constitute their social identity. The way in which individuals (or groups of individuals) perceive material objects is also subject to the spatio-temporal context. We base our hypotheses on data obtained in interviews with the residents of the street, we analyze how they interpret their physical environment and how these interpretations differ or match. We also analyze the situation when the perception of a material object changes over time using the case study of the Ječná 39a building, examining its social biography employing theorie of Igor Kopytoff. We are trying to show that even busy, traffic-loaded streets, seemingly lacking any social significance, offer a lot of social context based of the way people relate to its material environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Strecková 3.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Strecková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Strecková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Grygar, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michal Kotík, prom. mat. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 152 kB