velikost textu

Vznik samostatného československého státu a první léta jeho existence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik samostatného československého státu a první léta jeho existence
Název v angličtině:
The Formation of Independent Czechoslovak State and First Years of Its Existence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zbyněk Jiroušek
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
11093
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zbyněk Jiroušek 52.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zbyněk Jiroušek 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zbyněk Jiroušek 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB