velikost textu

Trestné činy v sexuální oblasti. Úvahy de lege lata a de lege ferenda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestné činy v sexuální oblasti. Úvahy de lege lata a de lege ferenda
Název v angličtině:
Sexual crimes. Considerations de legal lata and de lege ferenda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Iva Berková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
Antonín Růžek
Id práce:
11092
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Iva Berková 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Iva Berková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Iva Berková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Antonín Růžek 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB