velikost textu

Vývoj periodika Československý sport od svého vzniku do roku 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj periodika Československý sport od svého vzniku do roku 1989
Název v angličtině:
Development czechoslovakian sport since its creation up to 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Riethofová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Id práce:
110912
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československý sport, sportovní žurnalistika, sport, deník, komunismus, propaganda, cenzura
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakian sport, sport journalism, sport, daily newspaper, communism, propaganda, censorship
Abstrakt:
Abstrakt Periodikum Československý sport vzniklo v roce 1953. Médium bylo ustanoveno Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport a až do roku 1989 bylo hlavní platformou státní tělovýchovné organizace. Československý sport byl jedním z ústředních médií komunistického režimu a stejně jako veškerá ostatní média podléhala vlivu komunistické propagandy a cenzuře. Během let se Československý sport vyvíjel jak po stránce obsahové, tak po té grafice. Z média, které původně vycházelo dvakrát týdně, se Československý sport vypracoval na jeden z deseti nejčtenějších deníků v tehdejším Československu. Jeho náklad v 80. letech vystoupal na 195 000 výtisků. Po pádu komunismu se deník přetransformoval, pod názvem Sport ho dodnes vydává společnost Ringier ČR.
Abstract v angličtině:
Abstract Periodical Czechoslovakian sport was established in 1953. The journal was established by State Committee for Physical Education and Sport. The periodical was a main platform for Physical Education organization until 1989. The Czechoslovakian sport was one of the central media of the communist regime. It was censored and it was also a platform for propaganda. The journal developed and made a progress over the years. Firstly, the Czechoslovakian sport was published twice a week, but eventually it became a daily. In fact, it was one of the top ten dailies in Czechoslovakia. The newspaper circulation was 195 000 copies in 1988. After the velvet revolution the Czechoslovakian sport was transformed to daily Sport. This journal has been published by Ringier ČR.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Riethofová 455 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Riethofová 15.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Riethofová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Riethofová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 494 kB