velikost textu

Sustainability of Japanese Government Debt

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sustainability of Japanese Government Debt
Název v češtině:
Udržitelnost japonského státního dluhu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dávid Demeš
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vojtěch Seman
Id práce:
110782
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Statní dluh, Riziko refinancování, Fiskální udržitelnost, Riziko bankrotu
Klíčová slova v angličtině:
Sovereign debt, Default risk, Rollover risk, Fiscal sustainability
Abstrakt:
ABSTRAKT   Japonsko je v súčasnosti najzadĺženejšou krajinou na svete. Je pozoruhodné, že napriek jeho dlhu, ktorý prevyšuje dvojnásobok jeho HDP, súčasné výnosy japonských dlhopisov sú druhé najnižšie na svete. V našej práci skúmame udržatelnosť terajšieho dlhu a riziká s ním spojené. Začali sme preverovaním špecifických vlastností trhu japonských dlhopisov, ktoré umožňujú vláde financovať svoje výdavky za neobvykle nízke náklady. Ďalej preverujeme potenciálny dopad nepriaznivých zmien súčasných podmienok na rizikovú prirážku. Všimli sme si, že doteraz zaužívané modely sa viac zaoberali dlhodobými rizikami a menej sa venovali krátkodobejším. Modifikovaním modelu niektorých autorov sme vypracovali nový model, ktorý je schopný odhadnúť dopad krátkodobých rizík na prefinancovanie dlhu. Obidva modely porovnávame použitím analýzy sensitivity na rôzne makroekonomické scenáre. Naše výsledky demonštrujú, že súčasná veľkosť dlhu robí ekonomiku mimoriadne zraniteľnou už aj na krátkodobé riziká prefinacovania. V prípade, že Japonsko nebude schopné udržať svoj dlh na domácich trhoch, neochota zahraničných investorov prefinancovať dlh Japonska, udržiavaného za súčasných podmienok nízkych výnosov, ho prinúti vyhlásiť bankrot.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT   Japan is currently by far the most indebted nation in the world. Despite its debt being more than twice its GDP, current yields of Japanese Government Bonds are second lowest in the world. We decided to analyze the sustainability of current debt levels. We begin by analyzing the idiosyncratic properties of Japanese bond market that enables the government to borrow cheaply. Than we observe the shifts in domestic market conditions that could have negative impact on the current low yield environment. Furthermore, we perform sensitivity analysis of the sustainability model used previously and then modify it to observe shorter term risks associated with current debt levels. We compare the short and long term approach of sustainability measurement. Our findings confirm previous findings that Japanese fiscal policy is unsustainable in the long term. However, we have observed that current debt levels impact shorter-term risks much more significantly. Short-term risks have risen to such magnitudes that in case Japan will have difficulties to rollover its debt in domestic markets, the inability of Japan to pay yields demanded by foreigners will cause its default.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dávid Demeš 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dávid Demeš 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dávid Demeš 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vojtěch Seman 947 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 626 kB