velikost textu

Právní předpoklady osvojení - srovnání mezi českou a německou právní úpravou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní předpoklady osvojení - srovnání mezi českou a německou právní úpravou
Název v angličtině:
Legal Requirements for Adoption - Comparison between the Czech and German Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Soldánová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
11077
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Soldánová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Soldánová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Soldánová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB