velikost textu

Elektronické volby v ČR: výzva 21. století nebo nebezpečí pro důvěryhodnost demokracie?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické volby v ČR: výzva 21. století nebo nebezpečí pro důvěryhodnost demokracie?
Název v angličtině:
Electronic elections in the Czech Republic: challenge of the 21st century or a danger to the credibility of democracy?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Hejl
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Sylvie Reterová
Id práce:
110707
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce pojednává o elektronizaci voleb a vhodnosti implementace systému elektronického hlasování ve volbách v České republice. V mnoha zemích je voliči umožněno hlasovat pomocí využití moderních technologií a otevírá se otázka, jestli by nebylo vhodné umožnit hlasování přes internet zavést také u nás. V první části se práce zaměřuje na různé typy elektronických volebních systémů a zkoumá jejich charakteristiky s nimi spojená témata s lokálním přesahem. Na příkladu Estonska se zabývá otázkou, jestli zavedení hlasování přes internet zvyšuje volební účast a také analýzou socio- demografických ukazatelů uživatelů tohoto systému. Důraz při analýze elektronických volebních systémů je kladen na problematiku jejich bezpečnosti. Další část práce se zabývá demokratickými principy spojenými s elektronickými volbami, hlavně tématem veřejné kontroly procesu voleb. Poslední část je věnována samotné otázce vhodnosti zavedení elektronického hlasování ve volbách v České Republice a zvažování faktorů spojených s implementací.
Abstract v angličtině:
Annotation The topics of this thesis are electronic elections and the question of their implementation in the Czech Republic. In many countries around the world it is possible for the voters to cast their vote electronically using modern technologies, and a question is starting to rise in the Czech Republic whether it would be suitable to allow our voters to cast their vote over the internet as well. The first part of this work focuses on different types of electronic voting systems and researches their characteristics in connection with their local matters. Importance has been put on security. Taking Estonia as an example the work has focused on finding out if electronic elections improve election turnout and who are the voters using e- voting systems. The second part of the thesis is focused on the democratic principles related to electronic elections. Finally the last part of this work researches what would implementing electronic elections bring for the Czech Republic and if there is any reason to do so.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Hejl 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Hejl 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Hejl 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylvie Reterová 544 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 634 kB