text size

Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation
Title (in czech):
Stabilita bankovního sektoru: Závislosti za hranicí korelace
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tomáš Fiala
Supervisor:
PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
Opponent:
Mgr. Tomáš Zelený
Thesis Id:
110693
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
Teorie extrémních hodnot, systematické riziko, finanční stabilita, Visegrádská čtyřka, vztah pobočky a mateřské společnosti
Keywords:
Extreme value theory, systemic risk, financial stability, Visegrad Group, mother-subsidiary realtionship
Abstract (in czech):
Abstrakt V této práci analyzujeme systematické riziko bank v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Obzvláště se pak zaměřujeme na vztah mezi pobočkou v dané zemi Visegrádské čtyřky a její zahraniční mateřskou společností, který následně po- rovnáváme se vztahem mezi lokálními pobočkami. Docházíme k závěru, že sys- tematické riziko mezi pobočkami v rámci jedné země V4 je vyšší než mezi matkou a její pobočkou. Naše analýza je založena na metodě, které vychází z neparametrické vícedimenzionální teorie extrémních hodnot, která není spjata s konkrétním rozdělením; tudíž jsou naše výsledky robustní vzhledem k těžkým chvostům. Klíčová slova Teorie extrémních hodnot, systematické ri- ziko, finanční stabilita, Vysegrádská čtyřka, vztah pobočky a mateřské společnosti E-mail autora tomas.fiala@gjn.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
Abstract:
Abstract We analyze systemic risk of banks in countries of the so-called Visegrad Group (V4). Particularly, we focus on the relationship between a foreign mother and its local subsidiary which we compare to the relationship between subsidiaries in a given V4 country. We find that the systemic risk between two subsidiaries is higher than that between a mother and the respective subsidiary. In our analysis, we employ a technique stemming from a nonparametric multivariate Extreme Value Theory which is distribution free. Thus, our results are robust to heavy tails. Keywords Extreme value theory, systemic risk, financial stability, Visegrad Group, mother-subsidiary re- altionship Author’s e-mail tomas.fiala@gjn.cz Supervisor’s e-mail boril.sopov@gmail.com
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tomáš Fiala 540 kB
Download Abstract in czech Bc. Tomáš Fiala 41 kB
Download Abstract in english Bc. Tomáš Fiala 41 kB
Download Supervisor's review PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 296 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Zelený 800 kB
Download Defence's report 685 kB