velikost textu

Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation
Název v češtině:
Stabilita bankovního sektoru: Závislosti za hranicí korelace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Fiala
Vedoucí:
PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
Oponent:
Mgr. Tomáš Zelený
Id práce:
110693
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Teorie extrémních hodnot, systematické riziko, finanční stabilita, Visegrádská čtyřka, vztah pobočky a mateřské společnosti
Klíčová slova v angličtině:
Extreme value theory, systemic risk, financial stability, Visegrad Group, mother-subsidiary realtionship
Abstrakt:
Abstrakt V této práci analyzujeme systematické riziko bank v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Obzvláště se pak zaměřujeme na vztah mezi pobočkou v dané zemi Visegrádské čtyřky a její zahraniční mateřskou společností, který následně po- rovnáváme se vztahem mezi lokálními pobočkami. Docházíme k závěru, že sys- tematické riziko mezi pobočkami v rámci jedné země V4 je vyšší než mezi matkou a její pobočkou. Naše analýza je založena na metodě, které vychází z neparametrické vícedimenzionální teorie extrémních hodnot, která není spjata s konkrétním rozdělením; tudíž jsou naše výsledky robustní vzhledem k těžkým chvostům. Klíčová slova Teorie extrémních hodnot, systematické ri- ziko, finanční stabilita, Vysegrádská čtyřka, vztah pobočky a mateřské společnosti E-mail autora tomas.fiala@gjn.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
Abstract v angličtině:
Abstract We analyze systemic risk of banks in countries of the so-called Visegrad Group (V4). Particularly, we focus on the relationship between a foreign mother and its local subsidiary which we compare to the relationship between subsidiaries in a given V4 country. We find that the systemic risk between two subsidiaries is higher than that between a mother and the respective subsidiary. In our analysis, we employ a technique stemming from a nonparametric multivariate Extreme Value Theory which is distribution free. Thus, our results are robust to heavy tails. Keywords Extreme value theory, systemic risk, financial stability, Visegrad Group, mother-subsidiary re- altionship Author’s e-mail tomas.fiala@gjn.cz Supervisor’s e-mail boril.sopov@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Fiala 540 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Fiala 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Fiala 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Zelený 800 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 685 kB