velikost textu

Regulace reklamy v evropském právu ochrany spotřebitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace reklamy v evropském právu ochrany spotřebitele
Název v angličtině:
Regulation of advertisement in European consumer protection law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Míková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Id práce:
11067
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Míková 46.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Míková 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Míková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB